آموزش هنر های تجسمی

مطالب هنری برای علاقمندان

بنا به تعريفي که در کتاب شيوه طراحي آمده طبيعت بيجان به همه اجسامي گفته مي شود که در طبيعت وجود دارد ولي حرکت ندارند .به عنوان مثال مي توان از سيب ،چراغ،کوزه،يک شاخه گل ،پارچه،مجسمه و...نام برد که هر يک مي توانند مدلهاي مناسبي براي طراحي باشند. به هنگام طراحي از طبيعت بيجان ،چند شئ با جنس و رنگهاي متفاوت را انتخاب کنيد و بر سطح ميز قرار دهيد.نحوه قرار دادن يا چيدن اشيا براي طراحي ،اهميت بسيار دارد.دقت داشته باشيد که:همه اشيا بر روي يک خط و کاملاً در کنار يکديگر قرارنگيرند برخي را جلوتر و يا عقب تر از اشياي ديگر قرار  دهيد .  بهتر استکه اشيا ،از لحاظ عرض و ارتفاع نيز داراي تنوع باشند._اندازه طراحي اشيا ،متناسب با اندازه کاغذ باشد.از طراحي اشيا در ابعاد کوچک و ريز جداً خودداري کنيد._ابتدا محور اصلي اشيا را ترسيم کنيد.بدين وسيله مي توانيد نسبت فضاي اشغال شده کاغذ توسط مدل را بسنجيد و پيش از آغاز به کار ،اندازه مناسب را پيش بيني نماييد._با استفاده از قاب منظره ياب ،مدل را از تمام زوايا مشاهده و بررسي کنيد.در تمام اين حالتها ،نمونه هاي ساده اي در ابعاد کوچک طراحي کنيد ،تا علاوه بر آنکه تمام ويژگيهاي اشيا را مي شناسيد ،براي تشخيص مناسب ترين زاويه هاي ديد توانايي لازم را بيابيد. نسبت به مدل فاصله مناسبي را در نظر بگيريد مناسب ترين فاصله براي طراحي ،تقريباً برابر است با دو برابر طول هر سوژه ._تابش نور بر مدل نيز نکته مهمي است .نور طبيعي مطلوب تر است ،البته چنان چه براي کار کردن به اندازه کافي روشنايي داشته باشد .در غير اين صورت از نور مصنوعي به صورتي استفاده کنيد که مدل در معرض تابش مستقيم و شديد نور نباشد ._از خطوط متنوع و مناسبي استفاده کنيد .براي اين منظور توجه داشته باشيد که تفاوت هاي ظاهري اشيا را توسط خطوط متفاوت بيان کنيد ،از بکار بردن خطوط يکنواخت خودداري کنيد .علاوه بر خصوصيات ظاهري عامل مهم ديگري نيز وجود دارد که به خط شما شخصيت و کيفيت مي بخشد و آن توجه داشتن به نور و منبع روشنايي است ،كه تحت عنوان مبحث  ارزش خطي است

[ دوشنبه ۲۸ آذر۱۳۸۴ ] [ 14:12 ] [ میرزایی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه